Znak firmowy

 

holger droste

dortmund 

 

holgerdroste@hotmail.de

Komisja Europejska stworzyła europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejdź do: http://ec.europa.eu/consumers/odr/